นักศึกษารวมตัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำพิธี “ล้างบาปตำรวจไทย”

223
แชร์ข่าวนี้

เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ในนามกลุ่ม มศว คนรุ่นเปลี่ยน รวมตัวจัดกิจกรรมหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ชื่อ “ล้างบาปตำรวจไทย” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดทางเท้าหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อล้างความอับอายของวงการตำรวจไทย และบอกถึงหน้าที่ที่แท้จริงของตำรวจโดยตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระบุว่า ป้ายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยมีมลทินเมื่อครั้งการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ศักดิ์ศรีตำรวจถูกกระทำย่ำยี จึงมาล้างรอยความสกปรกเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเก็บขยะ ล้างพื้น ล้างป้ายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พร้อมย้ำว่า ตำรวจต้องทำหน้าที่โดยยืนเคียงข้างประชาชน แม้จะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามหน้าที่ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในลักษณะนายสั่งมา แต่เชื่อว่าในกลุ่มตำรวจระดับปฏิบัติการ จะเลือกทำหน้าที่เพื่อยืนเคียงข้างประชาชน ที่ออกมาแสดงออก ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม ดังนั้นจึงขอสื่อสารไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการว่า การเลือกปฏิบัติไม่ควรเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการตามคำสั่งนายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีวิจารณญาณ เพราะถือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพิจารณาได้ ว่าถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไม่ปฏิบัติตาม พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรม ว่ามีการบังคับใช้ในลักษณะ 2 มาตรฐานหรือไม่ โดยไล่เรียงตั้งแต่การชุมนุมในอดีต จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่การใช้งานมีความแตกต่างกัน แกนนำบางกลุ่มบางพวกมักได้รับการยกเว้น ขณะที่แกนนำอีกหนึ่งกลุ่มกลับถูกดำเนินคดี ถูกจับกุมคุมขัง

จึงชวนตั้งคำถาม ว่ารัฐบาลนี้มีการบังคับใช้กฎหมายภายใต้บรรทัดฐาน หรือมาตรฐานทางกฎหมายบรรทัดฐานเดียวกันหรือไม่ ซึ่งการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ก็ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงรัฐธรรมนูญของประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย

ทั้งนี้ หลังการทำกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจและนักศึกษาได้เจรจาอยู่กว่า 30 นาที โดยนักศึกษาพยายามจะฉีดล้างป้าย สตช. แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาต เนื่องจากเห็นว่าป้ายดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลแลทำความสะอาดแล้ว

ส่วนการทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อครั้งชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่กลุ่มนักศึกษาอ้างว่า สามารถทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการของศาลแล้ว ขณะเดียวกันกิจกรรมในส่วนอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็ได้อนุญาตให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่โดยไม่ได้ขัดขวาง โดยนักศึกษาจึงต่อรอง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิญาณตนว่าจะดูแลประชาชน แทนการอนุญาตให้ทำความสะอาดป้าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะไม่ทำตามที่นักศึกษาเรียกร้อง ทำให้นักศึกษายืนยันว่าจะกลับมาฉีดล้างทำความสะอาดป้ายอีกครั้ง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้