ประชาชนมองเสถียรภาพของ “รัฐบาลประยุทธ์” ไม่มั่นคง

186
แชร์ข่าวนี้

“สวนดุสิตโพล” มองเสถียรภาพรัฐบาลไม่มั่นคง จุดแข็ง มีเสียง ส.ว. สนับสนุน แนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน ปราบปรามการทุจริต

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,768 คนที่มีต่อ“เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 พบว่า 5 จุดแข็งที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคง ร้อยละ 64.74 ระบุ มีเสียง ส.ว. สนับสนุน รองลงมาร้อยละ 54.62 ระบุ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 51.52 ระบุ มีเสียงข้างมากในสภา ร้อยละ 36.81 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 31.92 ระบุ นโยบายช่วยเหลือประชาชน เช่น บัตรผู้สูงอายุ เราไม่ทิ้งกัน

นอกจากนี้5 จุดอ่อน ที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอ/ไม่มั่นคง ร้อยละ 77.49 ระบุ ประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ รองลงมาร้อยละ 67.00 ระบุ การบริหารประเทศย่ำแย่/แก้ปัญหาไม่สำเร็จ ร้อยละ 63.79 ระบุ กระแสการต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น ร้อยละ 59.02 ระบุ การใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก ร้อยละ 57.95 ระบุ ความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ“จุดอ่อน” และ “จุดแข็ง” ประชาชนคิดว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงหรือไม่มั่นคง พบว่า ร้อยละ 71.15 ระบุ ไม่มั่นคง ขณะร้อยละ 28.58 ระบุ มั่นคง

ด้าน 5 วิธี ที่จะทำให้รัฐบาลมั่นคง พบว่า ร้อยละ 83.73 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน รองลงมาร้อยละ 69.99 ระบุ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 66.00 ระบุ รับฟังความคิดเห็น/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 64.36 ระบุ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ร้อยละ 59.19 ระบุ ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้