“สุริยะ” คุยลั่นทุ่งพร้อมรับทัพลงทุนจากต่างประเทศ

222
แชร์ข่าวนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้ามาในประเทศไทย แต่ตนยังเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากหลายๆ ประเทศในการย้ายฐานการลงทุนและฐานการผลิตเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่กลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นยังสนใจลงทุนในไทย โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องมือทางการแพทย์

ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมในอาเซียน เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิต ของนักลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกการแข่งขัน ด้วยศักยภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจร และ กนอ.ได้มีโปรโมชันส่งเสริมการขาย/เช่าที่ดินในนิคม เพื่อจูงใจนักลงทุนรายใหม่ มีมาตรการช่วยเหลือนักลงทุนเดิมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้นในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน ทั้งการขายในประเทศ หรือผลิตเพื่อการส่งออก

“กนอ.คาดว่า การลงทุนจากต่างชาติจากนี้ไป จะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากตัวเลขการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการของ กนอ.เมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา ที่มีผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นการแจ้งประกอบกิจการใหม่ และขยายกิจการเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การเดินทางเข้า-ออกประเทศของนักลงทุนเกิดการชะลอตัว จึงได้ปรับแผนด้วยการติดต่อกับนักลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และสื่อสารในระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุน”

 

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้