สคร.คุยลั่นทุ่งรัฐบาลไม่ถังแตก รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ 1.8 แสนล้าน สูงกว่าเป้า

228
แชร์ข่าวนี้

สคร.คุยลั่นทุ่งจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รวม 1.82 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 10,645 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครองแชมป์ส่งรายได้สูงสุด 4.2 หมื่นล้านบาท ตามด้วย ปตท. จำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท กฟผ. จำนวน 2.8 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด–19 เผยรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย–จีน ยังเบิกจ่ายอืดแค่ 2%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของกิจการฯ จำนวน 11,512 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯในระยะ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.2562-31 ส.ค.2563) จำนวน 182,288 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสม 10,645 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97% ของเป้าหมายทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดิน สะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ของปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ได้แก่ 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 42,521 ล้านบาท 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 28,619 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท 5.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท 6.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890 ล้านบาท
7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6,715 ล้านบาท 8.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 6,230 ล้านบาท 9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 5,922 ล้านบาท 10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5,660 ล้านบาท และ 11.อื่นๆจำนวน 20,033 ล้านบาท

“การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีนี้ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ณ สิ้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 143,973 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนการเบิกจ่าย 172,234 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่
ที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง”

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2563 รวม 34 แห่ง จำนวน 78,654 ล้านบาท หรือคิดเป็น 72% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ก.ค.2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง มีจำนวน 65,319 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตก ของ กฟผ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายยังคงเป็นโครงการที่ล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเบิกจ่ายได้เพียง 2% ของแผนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 79% ของแผน และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายได้ 60% ของแผน
“โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายดีขึ้นต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบก็ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 6 เดือนแรกของปีนี้ชะลอตัวลง แต่การลงทุนของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง ได้ช่วยสนับสนุนให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ สคร. จะกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง”

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้