ขุดงานวิจัยปริญญาโท สับ มาริโอ้ สำรวจทัศนคติดารา ต่อบิ๊กตู่

152
แชร์ข่าวนี้

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เมื่อ เพจ มิตรสหายท่านหนึ่ง ได้โพสต์ถึงประเด็น งานวิจัยปริญญาโท ของดาราหนึ่ง มาริโอ้ เมาเร่อ เรื่อง ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร ผู้จัดละคร ถึง 309 คน พร้อมวิจารณ์ ถึงวัตถุประสงค์การทำงานวิจัยดังกล่าว และ เชื่อว่าหากทำวิจัยใหม่คงไม่ได้ผลเช่นนี้

โดยเพจดังกล่าวระบุว่า ” วันนี้บังเอิญเจองานวิจัย ป.โท ของ #มาริโอ้ เมาเร่อ หัวข้องานวิจัยคือ “#ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.#ประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.2559” โดยแจกแบบสอบถามกับนักแสดง 309 คน ช่อง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS และอื่นๆ

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักแสดงมีทัศนคติต่อท่านนายกฯ ในระดับมาก (คือดี) 4 ข้อแรกที่ได้รับคะแนนสูง คือ 1.มีความกล้าหาญ 2.ส่งเสริมเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ 4.ให้ข้อมูลข่าวสารทุกด้านแก่ประชาชน

ทั้งนี้ นักแสดงกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น ญ / โสด / อายุ 31-40 ปี / รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 200,001-250,000 บาท อ้างอิง สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก” #มิตรสหายท่านหนึ่ง”

งานวิจัย ฉบับเต็ม

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้