ลุ้นหนี้เอ็นพีแอล 4 แสนล้านบาท

271
แชร์ข่าวนี้

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ภายใต้สังกัดบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ อาจส่งผลให้เอสเอ็มอีกลายสภาพเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นและอาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องเพื่อยึดทรัพย์ โดยปัจจุบันมีเอสเอ็มอีทั้งระบบที่เป็นหนี้เอ็นพีแอล 490,000 ล้านบาท คาดว่าหลังพ้นโครงการพักหนี้ของเอสเอ็มอีในเดือน ก.ย.นี้ ที่มีผู้เข้าโครงการพักชำระหนี้ 1.1 ล้านราย มูลหนี้ 2 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้จะมีลูกหนี้ที่เป็นหนี้เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น 10-20% หรือ 200,000-400,000 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้โอกาสเอสเอ็มอีสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ จึงขอเสนอให้ บสย.ใช้แนวทางของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลายฉบับที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เสนอแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเสนอต่อศาลล้มละลายกลางได้ เพราะหากแผนฟื้นฟูได้รับการอนุมัติจากศาล ลูกหนี้จะมีเวลาดำเนินการตามแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการ นำเงินมาชำระเจ้าหนี้ได้ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมามีลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพียง 2 ราย ที่ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฉบับที่ 9 สาเหตุที่มีการใช้กระบวนการของกฎหมายฉบับนี้น้อย เป็นเพราะลูกหนี้ไม่มีความรู้ ขณะที่เจ้าหนี้ไม่มีความเชื่อมั่นกับแผนที่ลูกหนี้จะดำเนินการ และใช้วิธีดำเนินคดีเพื่อยึดทรัพย์จากลูกหนี้

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้