เผยผลตอบแทนทรัสต์ศรีพันวาเฉลี่ย 6% ต่อปี ประกันสังคมได้ปันผลแล้ว 229 ล้าน

227
แชร์ข่าวนี้

ประกันสังคมเผยผลตอบแทนจากการลงทุนทรัสต์ศรีพันวา เฉลี่ย 6% ต่อปี ได้ปันผลแล้ว 229 ล้านบาท

จากกรณีในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกองทุนประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SRIPANWA นั้น ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน

โดย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า บอร์ดฯ การลงทุนไม่มีส่วนตัดสินใจในการลงทุนรายหลักทรัพย์ และมีหน้าที่ออกระเบียบ หลักเกณฑ์การลงทุน กำกับดูแลเท่านั้น (ประกันสังคม ชี้แจงกรณีถือหน่วยลงทุนในทรัสต์ศรีพันวา 505 ล้านบาท)

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมลงทุนในกองทรัสต์ SRIPANWA ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2556 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 6% และได้รับเงินปันผลจากการลงทุนแล้ว จำนวน 229 ล้านบาทตั้งแต่เดือน ม.ค. – เดือน ส.ค. 63 กองทุนประกันสังคมมีการลงทุน และมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้วจำนวนกว่า 33,000 ล้านบาท

ขณะที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า อำนาจของ รมต.กระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือ รมต.คนเก่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าไปรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนประกันสังคม (สุชาติ แจงปมทรัสต์ศรีพันวา ย้ำ รมต.แรงงานไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายพอร์ตลงทุนประกันสังคม)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลปี 2556 พบว่า สำนักงานประกันสังคมได้เข้าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SPWPF ช่วงเดือน มิ.ย. 56 – พ.ค. 57 โดยมีชื่อของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มีนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม และนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ ข้อมูลกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ในช่วงนี้เวลาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามกับสถาบันทางการเงิน จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต จำกัด

3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนทั้ง 5 รายได้ดำเนินการจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้บริหารเงินทุนรายละ 9 พันล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมจำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย.2561

อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นกองทุนประกันสังคม มีเงินกองทุนราว 1.04 ล้านล้านบาท และจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปลงทุน เพื่อหาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ซึ่งมีปริมาณเงินกว่าร้อยละ 90 ของเงินกองทุน และมีภาระการคุ้มครองในระยะยาวจึงจำเป็นต้องเร่งหาผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อนึ่ง มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้อนุมัติการแปลงสภาพของกองทุนรวม SPWPF จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา SRIPANWA เมื่อปี 2559

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้