ประชาชนสุดทน ครูทำร้ายเด็ก ฉะไร้จิตสำนึก แนะต้นสังกัดตรวจสอบให้มากขึ้น

204
แชร์ข่าวนี้

“สวนดุสิตโพล” คนมองข่าวครูทำร้ายนักเรียนรุนแรงเกินกว่าเหตุ ห่วงลูกหลานถูกครูทำโทษ แนะผู้บริหารโรงเรียนสอดส่องดูแลมากขึ้น

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน1,896 คน เรื่อง “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก”ในสายตาประชาชน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 เมื่อถามถึงประสบการณ์ตรงเรื่อง “ความรุนแรงในชั้นเรียน” ซึ่งเกิดจากครู ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.90 ระบุ ไม่เคย ขณะร้อยละ 21.10 ระบุ เคย เรื่อง โดนตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว แปรงลบกระดาน,หยิกที่แขน ขา ท้อง ดึงหู กระชากเสื้อ,ถูกตะคอก ขู่ เสียงดัง พูดจาหยาบคาย,ขว้างปาสิ่งของใส่ เช่น แปรงลบกระดาน สมุด หนังสือ,ขังในห้อง ให้อยู่ในที่มืด,ใช้หนังยางดีด เป็นต้น

เมื่อถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อข่าว“ครู” ทำร้ายนักเรียน พบว่า ร้อยละ 84.36 ระบุ เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง รองลงมาร้อนละ 83.41 ระบุ ไม่มีจรรยาบรรณความเป็นครูขากจิตสำนึก ร้อยละ 79.71 ระบุ รู้สึกหดหู่ สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 74.59 ระบุ โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่ครูมักจะมีข่าวลักษณะนี้บ่อยมากขึ้น ร้อยละ 86.77 ระบุ ครูขาดจิตสำนึก ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู รองลงมาร้อยละ 73.33 ระบุ การสอบคัดเลือกครูไม่สามารคัดกรองครูดีได้จริง ร้อบละ 63.28 ระบุ โรงเรียนไม่เข้มงวด

นอกจากนี้เรื่องที่ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 80.54 ระบุ การทำโทษของครู(ตี/หยิก/ดุ/ด่า) รองลงมาร้อยละ 62.41 ระบุ การเรียน ร้อยละ 54.08 ระบุ เพื่อนแกล้ง ร้อยละ 43.11 ระบุ อาหารการกิน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงวิธีป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ร้อยละ 79.80 ระบุ ผู้บริหารโรงเรียนต้องสอดส่องดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น รองลงมาร้อยละ 77.32 ระบุ มีระบบการคัดเลือกครูที่ดี มีมาตรฐาน คัดคนดี มีใจรัก ร้อยละ 72.31 ระบุ ต้องควบคุม ดูแลพฤติกรรมของครูและเด็ก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้