เบี้ยผู้พิการปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. 63 ใครมีสิทธิ์ได้เช็กเลย

231
แชร์ข่าวนี้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ผู้พิการจะได้เบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท จากเดิม 800 บาทต่อคนต่อเดือน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63

เพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความถึงการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ เริ่ม 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย เด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook

แชร์ข่าวนี้