“สตรีวิทยา” สั่งหยุดเรียน 14 ต.ค. เน้นความปลอดภัยนักเรียน ให้เรียนออนไลน์ชดเชย

218
แชร์ข่าวนี้

ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา ลงนามประกาศสั่งหยุดเรียน 14 ต.ค.นี้ หลังม็อบนัดชุมนุมใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ย้ำเน้นความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมจัดการเรียนออนไลน์ชดเชยแทน

วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ลงนามเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 ในประกาศแจ้งหยุดเรียนและการเรียนในวันที่ 14 ต.ค. 2563 โดยระบุว่าด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์และสื่อสาธารณะถึงสถานการณ์ที่จะมีผู้นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. วันพุธที่ 14 ต.ค. 2563 และจะค้างคืนต่อเนื่องที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก โรงเรียนสตรีวิทยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันพุธที่ 14 ต.ค. 2563 และการเรียนชดเชย โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ชดเชย ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียน ทำแบบฝึก ส่งงานให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 21.00 น. เพื่อให้สาระความรู้และเวลาเรียนครบตามหลักสูตร

ทั้งนี้หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป

สตรีวิทยา หยุดเรียน 14 ตุลาคม 2563 oodlearnffn.jpg

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook

 


แชร์ข่าวนี้