การบินไทยไม่ไหวแล้ว เปิด 2 ทางเลือก “จำใจจาก” ผ่อนจ่าย 12 งวด

277
แชร์ข่าวนี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและปัจจุบันยังไม่เปิดบินได้ตามปกติ

บริษัท จึงจำเป็นต้องจัดโครงการร่วมใจเสียสละ เพื่อช่วยยืดกระแสเงินสดออกไป แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 1.โครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A เป็นโครงการที่ให้พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการและลาออก โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่าง 19-28 ต.ค.63 และมีผลในวันที่ 1 ธ.ค.63 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแผน A จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฎหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ บริษัทจะผ่อนจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือน มิ.ย.64

2.โครงการลาระยะยาว (Leave With 20% Pay) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B พนักงานที่เข้าร่วมโครงการลาระยะยาว ตั้งแต่ 1 พ.ย.63-30 เม.ย.64 รวม 6 เดือน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร 19-28 ต.ค.63 พนักงานที่รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะได้รับเงินในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นบริษัทจะให้สิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก แผน B ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือน มี.ค.64 หลังจากศาลเห็นชอบแผน ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะมีผลเป็นการลาออกในวันที่ 1 พ.ค.64 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากค่าจ้างสุดท้ายของพนักงานตามกฎหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือนสี่เดือน ทั้งนี้ บริษัทจะผ่อนจ่ายเงิน 12 งวด เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือน มิ.ย.64.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : thairath


แชร์ข่าวนี้