ผบช.น. สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน ปฏิบัติหน้าที่ถึง 31 ต.ค.ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น

232
แชร์ข่าวนี้

(16 ต.ค.63) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด แจ้งเรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย ระบุว่า เนื่องด้วยภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในการชุมนุม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังคงไม่เสร็จสิ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดูแลความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภพสูงสุดสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ

จึงให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่กองร้อยสนับสนุนต่อเนื่องจากกำหนดเดิม เพื่อรับภารกิจ ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขึ้นการบังคับบัญชากับ บก.อคฝ.ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ผบก.อคฝ. มอบหมาย


แชร์ข่าวนี้