มันกลับมาแล้ว! โฆษก กทม. เผย 5 มาตรการเข้ม รับมือ PM2.5 ช่วงหน้าหนาว

212
แชร์ข่าวนี้

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยมาตรการรับมือและลดฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงหน้าหนาว โดยระบุหัวข้อ “ทำไม ฝุ่น PM2.5 ต้องมาช่วงฤดูหนาว และ กทม. เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร” พร้อมรายละเอียดผ่านเฟซบุ๊กว่า

ในทุกๆ ปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ช่วงนี้จะมีความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือลงมาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของชั้นอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง อากาศเย็นจากพื้นดินจะคายความร้อนอย่างรวดเร็ว อากาศที่อยู่เหนือพื้นดินก็จะเย็นตามไปด้วย

ทำให้มวลอากาศร้อนดันขึ้นไปอยู่คั่นกลางระหว่างชั้นอากาศเย็น กลายเป็นฝาชีที่ครอบ กทม. อยู่ หรือที่เรียกว่าอากาศปิด ทำให้ไม่มีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านไปมาได้ อากาศและฝุ่นควันที่มีอยู่แล้วจึงไหลย้อนกลับมาสู่พื้นดินอีกครั้ง เมื่ออากาศปิด มลภาวะในอากาศจึงเกิดการสะสมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว

สำหรับมาตรการการป้องกันนั้น กทม. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้เป็น 2 ระยะคือ ระยะยาวและระยะเร่งด่วน

มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว กทม. มีนโยบายแก้ไขหลักๆ คือการสนับสนุนบริการขนมวลชนส่งสาธารณะ ทำให้คนทั่วไปลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อช่วยให้รถติดน้อยลง ลดจำนวนมลพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ส่วนตัวให้ได้มากที่สุด

สำหรับบริการขนส่งสาธารณะที่ กทม. รับผิดชอบคือ BTS เปิดให้บริการแล้ว 20 สถานี มีผู้ใช้บริการ 233,000 คนต่อวัน และสิ้นปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 8 สถานี โดยเรามีเป้าหมายจะขยายโครงข่ายการบริการให้ได้ครอบคลุมและมากที่สุด รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้คนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยฟอกฝุ่น โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กทม. ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วมากกว่า 5 ล้านตารางเมตร และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปให้ได้อย่างน้อยปีละ 550 ไร่ทุกปี

ส่วนมาตรการแก้ไขระยะเร่งด่วน ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ กทม. ได้เชิญ 23 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นร่วมกัน โดยได้จัดทำแผนรับมือฝุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ โดยมีมาตรการหลักๆ คือ

1. ขอความร่วมมือรถ 6 ล้อขึ้นไปทั้งหมด ห้ามเข้า กทม. ในช่วงตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.

2. เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถยนต์

3. เข้มงวดตรวจโรงงานที่ปล่อยควันที่ปล่องระบาย

4. ขอความร่วมมืองดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น

5. ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและเผาในที่โล่ง

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้