จบดราม่าเด็กชู 3 นิ้ว กลางพิธีถวายบังคม โรงเรียนยันไม่ปิดกั้น แต่ต้องสอนความเหมาะสม

224
แชร์ข่าวนี้

รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช แถลงปมดราม่าเด็กชู 3 นิ้ว เด็กยังเรียนอยู่เหมือนเดิม ไม่มีปัญหาอะไรเลย

(9 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมประดู่แดง รร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.เบญจมราชูทิศ , นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ , นายจรัญ ขุนอินทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่า รร.เบญจมราชูทิศ , นายสุพจน์ เบ้าประเสริฐกุล ประธานครูเก่า รร.เบญจมราชูทิศและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการแถลงข่าวร่วมกันของเบญจองค์กร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผ่านสื่อออนไลน์ ถึง 2 กรณี

โดยกรณีแรกการแสดงออกของนักเรียนคนหนึ่งในวันที่ทหารเข้าไปบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 และเหตุการณ์ที่มีการแสดงออกของเด็กนักเรียนคนหนึ่งชู 3 นิ้ว แสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมเมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 ขณะถวายบังคมวันปิยมหาราช ก่อนทางโรงเรียนออกมายืนยันไม่ได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงของนักเรียน ทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมด้วย และยืนยันว่านักเรียนคนดังกล่าวไม่ได้ถูกไล่ออกและลาออกแต่อย่างใด ยังคงเรียนตามปกติไม่มีปัญหาอะไร

นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ กล่าวว่า ทางเบญจมะองค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองนักเรียน รวม 5 องค์กร ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทิศทาง หาแนวทางให้โรงเรียนได้ปฏิบัติกรณีที่เกิดปัญหากับทางโรงเรียนที่ผ่านมา มีข้อสรุปคือ มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ และก็ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการมีทุกฝ่ายเข้าร่วม เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการร่วมกัน ในการแก้ไขในการป้องกันระงับปัญหา

ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นโรงเรียนขอยืนยันว่าเราเองได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าเราจะให้โอกาสกับลูกๆ นักเรียนของเราที่จะรับฟังข้อคิดเห็น ความคิดที่แตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยอะไรเลย เพียงแต่เราต้องรับฟัง แล้วนำไปแก้ปัญหานำไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรดำเนินการ บางเรื่องอาจจะไม่เหมาะไม่ควรบ้าง ไม่เหมาะกับกาลเทศะบ้าง แต่เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเขาเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นั้นคือสิ่งที่เรายืนยันมาตลอด

“เด็กนักเรียนคนดังกล่าวยังเรียนตามปกติไม่มีปัญหาอะไร ได้เชิญผู้ปกครองมาพูดคุย สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและพบกับนักเรียน เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันทิศทางต่างๆ อะไรบ้างเป็นอุปสรรคเราก็คุยกัน เด็กและผู้ปกครองก็ยอมรับเพราะว่าโรงเรียนดูแลเป็นอย่างดี หลังจากนี้ทางโรงเรียนพยายามพูดคุยกับครูบาอาจารย์ คุยกับนักเรียนทุกคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย อยู่กันอย่างมีความสุข ครูไม่มีการพูดคุยถึงกรณีนี้เลย เพื่อให้เขาได้วางตัวได้ตามความเหมาะสมต่อไป”


แชร์ข่าวนี้