กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า รับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

203
แชร์ข่าวนี้

กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เตรียมรับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป แนะเช็กเอกสารรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

50 เขต กทม. เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เดือน ต.ค. – พ.ย. 2563 และ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2564 กทม. โดย 50 สำนักงานเขต ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์

คุณสมบัติ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
 • เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505)
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้ประจำ

เตรียมเอกสารพร้อมสำเนา เพื่อยื่นลงทะเบียน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

 • อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขตครับ

 


แชร์ข่าวนี้