วัดดังกาฬสินธุ์ เปิดลานบุญลานธรรม ให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้น

253
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการเก็บเกี่ยว และขายผลผลิตข้าวนาปี ของชาวนาที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าต่างพากันนำเมล็ดข้าวเปลือกที่ได้จากการจ้างรถเก็บเกี่ยวมาผึ่งแดดกันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เมล็ดข้าวแห้ง และชะลอการขาย  ซึ่งจะได้ราคาดีกว่านำไปขายในลักษณะข้าวสด ที่จะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยอ้างว่าค่าความชื้นสูง และมีสิ่งเจือปน ทำให้ขายได้ราคาต่ำ เพียง ก.ก.ละ 6-7 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขายข้าวราคาสูงขึ้น ชาวนาจึงนำข้าวเปลือกไปตากตามพื้นที่ว่างต่างๆ โดยเฉพาะภายในวัดและสถนที่ทางราชการที่กว้างๆ ดีกว่าตากตามถนนหลวง ที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

พระวีระ กนฺตวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษไชยาราม วัดประจำตำบลบึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับชาวนา ที่ไม่มีสถานที่ตากข้าวเปลือก ทางวัดจึงได้อนุญาตให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากภายในบริเวณวัด ที่เป็นลานบุญลานธรรม และตามพื้นที่ว่างได้ตามสะดวก

ด้านนายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย กล่าวว่าทางเทศบาลเองได้สนองนโยบายนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวนา ที่นำข้าวเปลือกมาตากบริเวณลานกีฬา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง และมีความปลอดภัยกว่าที่จะนำข้าวเปลือกไปตามถนนหลวงหรือหน้าบ้านที่คับแคบ นอกจากนี้ การตากเมล็ดข้าวเปลือกให้แห้งก่อนนำไปขายให้กับแหล่งรับซื้อ ซึ่งได้ราคาสูงถึง ก.ก.ละ 10-12 บาท

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้