นายกรัฐมนตรี ยันพัฒนา Digital Service เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนลดการทำงานซ้ำซ้อน

203
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Gov Cloud 2020 : “The Future of Digital Government” พร้อมกล่าวว่าวันนี้โลกกำลังเดินหน้าไปสู่โลกเทคโนโลยีและดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อม ที่ได้เดินหน้าในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดและการแก้ปัญาสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งทุกคนถือว่ามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยรัฐบาลได้มีการพัฒนา Digital Service เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่รัฐบาลมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความสำคัญ ที่หากสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระการการลงทุน การจัดซื้อ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกด้วย

นายกรัฐมนตรี คาดหวังว่า ในปี 2565-2566 แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนให้ภาครัฐและประชาชน ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ลดการทำงานซ้ำซ้อน โดยสิ่งสำคัญ คือ การมีชุดข้อมูลที่เพื่อเพิ่มศักยภาพธรรมาภิบาลของภาครัฐในด้านต่างๆ และมีเป้าหมายให้มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยสูงตามมาตราฐานสากล เพื่อมุ่งสู่ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารข้อมูลภาครัฐแบบเปิดอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อรองรับต่อเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้