ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ทำตามนี้ก็รู้รายละเอียดครบหมดเลย!

248
แชร์ข่าวนี้

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ทั่วประเทศ) หรือ การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา
  3. หลังจากนั้นระบบจะแจ้ง ลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

local-election-2020

ภาพหน้าจอเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

result

ภาพผลการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หลังกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

result-bangkok

ภาพผลการตรวจสอบ กรณีมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านอยู่ใน กทม.

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นนั้น จัดใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่รวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต กทม. ก็จะไม่พบข้อมูลว่ามีสิทธิเลือกตั้ง ดังรูปที่แสดงด้านบนนี้

สรุปว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึง ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต แต่อย่างใด


แชร์ข่าวนี้