คนละครึ่ง คลังเตือนร้านค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา จ่อเชือดตามกฎหมาย

215
แชร์ข่าวนี้

คลังเตือน ร้านค้าร่วมคนละครึ่ง อย่าคิดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกระงับการใช้แอปฯ ถุงเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เพราะจะเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้สิทธิ์อีกทั้งเป็นการทำลายบรรยากาศการจับจ่ายใช้สิทธิ์ และยังผิดเงื่อนไขของโครงการฯ ที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า

หากพบพฤติกรรมการขึ้นราคาสินค้าหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ อาทิ การรวมค่าบริการอินเตอร์เน็ตมือถือของร้านค้าอยู่ในราคาสินค้า สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการสามารถส่งข้อมูลมาได้หลายช่องทางดังกล่างนี้

  • [email protected]
  • ติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 (เวลาราชการ)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม และตรวจสอบประเด็นดังกล่าวด้วยแล้ว หากพบว่ามีทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชั่นตลอดจนการจ่ายเงินของร้านค้าทันที และอาจจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือร้านค้าให้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนและขอให้ประชาชนรักษาสิทธิของตัวเองด้วย โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้