มท.กำชับผว.เข้มงวดหลังพบคนลักลอบเข้าไทยทำติดโควิด

236
แชร์ข่าวนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชาการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณากรณีพบชาวไทยลกลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ราย

โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในห้วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.เผ้าตรวจ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

2.ตรวจกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้อกกันมากขึ้น

3.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เฝ้าสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ ชุมชน เพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกัน

4.สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้