“จุรินทร์”มองสสร.มาจากลต.ทั้งหมดมีทั้งจุดอ่อน-แข็ง

199
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงที่มา ส.ส.ร. 200 คนที่มีคำถามว่า ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ว่า เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ที่จะเป็นผู้กำหนด ซึ่งขณะนี้การแก้รัฐธรรมนูญผ่านการรับหลักการวาระที่หนึ่งแล้ว และอยู่ในวาระที่สอง คือ ขั้นแปรญัตติทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับกรรมาธิการฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำกลับมาพิจารณาในรัฐสภาใหญ่ แล้วมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวาระที่สามทั้งนี้ ประเด็น ส.ส.ร. ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในจำนวนประมาณ 200 คน ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ หรือมาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่แล้วมาจากการสรรหาบางส่วน ซึ่งมีข้อดีข้อด้อยทั้งสองส่วน ถ้ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ก็อาจจะอ้างได้ว่า ประชาชนเป็นผู้เลือกมา แต่อาจมีจุดอ่อนได้ ถ้าผลการเลือกตั้งที่ออกมา กลายเป็นผู้ที่อิงอยู่กับพรรคการเมืองหรือในเส้นสายทางการเมืองได้รับเลือกตั้งมาจำนวนมาก สุดท้ายอาจจะกลายเป็นสภาผัว สภาเมียเหมือนที่เกิดขึ้นในวุฒิสมาชิก
กับสภาผู้แทนราษฎรในอดีตได้

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่ kick off จ่ายเงินประกันรายได้ยางพารา ที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ต ว่า ตนเองและพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเป็นระบอบสาธารณรัฐ หรือคอมมิวนิสต์ เพราะมีจุดยืนชัดเจนว่า ประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น คือสิ่งที่เป็นจุดยืนและเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับชัดเจน ต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ส่วนคำถามเรื่องการยกเลิกมาตรา112 นายจุรินทร์ เห็นว่า ทุกประเทศในโลก ก็จะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองประมุขของประเทศด้วยกันทั้งสิ้น โดยกฎหมายมาตรา 112 ก็เป็นมาตราหนึ่ง สำหรับประเทศไทยที่คุ้มครองหรือปกป้องประมุขของประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกประเทศในโลก คือ สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้