บขส. เผย ผู้โดยสารเดินทางช่วงวันหยุด 11 ธ.ค. แตะ 52,960 คน พร้อมจัดรถ 4,126 เที่ยวรองรับขากลับ

278
แชร์ข่าวนี้

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม , รถตู้) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัด (เที่ยวไป) จำนวน 3,996 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) จำนวน 52,960 คน

ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (เที่ยวกลับ) บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม , รถตู้) จำนวน 4,126 เที่ยว รองผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 44,415 คน ซึ่งจากการติดตามพบว่าเที่ยวกลับผู้โดยสารเดินทางด้วยรถตู้มากกว่าทำให้จำนวนเที่ยวรถตู้เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้