เฟ้นต้นแบบด้านภาษาไทยปี 63

ภาพไฮไลต์

*นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ต้องมีความ สามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวงการภาษาไทย และในสังคม *

เป็นต้นแบบที่ดีสร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ไทยถิ่นดีเด่น ต้องมีความชำนาญการใช้ภาษาไทย และมีผลงานการสร้างสรรค์ หรือสืบสาน หรืออนุรักษ์ภาษาไทยเป็นที่ประจักษ์ ในส่วนชาวต่างประเทศต้องใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นหลักในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา และสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และมีคุณธรรม และไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อน ปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 มี.ค. สอบถาม โทร. 0-2247-0028 ต่อ 1212, 1222.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ณัฏฐพล” หงุดหงิดปัญหาหนังสือเรียนต้องได้ข้อยุติปส.ผุด “รถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี”ปลุกครูก้าวออกจากกรอบพร้อมรับกับการพัฒนา

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
– Website : www.thairath.co.th
– LINE Official : Thairath