“จุรินทร์”ขออย่าตระหนกมั่นใจหน้ากากอนามัยเพียงพอ

216
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์หน้ากากอนามัยในขณะนี้ว่า หน้ากากแบ่งเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า และหน้ากากทั่วไป ซึ่งการควบคุมราคานั้น เป็นเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้นโดยราคาขายก่อนที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการสำรวจพบว่าราคาขายอยู่ที่ชิ้นละ 1-2.5 บาท ซึ่งโรงงานในไทยมีทั้งสิ้น 30 โรงงานกำลังผลิต 4-5 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ราคาขายต้องไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ส่วนหน้ากากนำเข้าจะคิดจากราคาต้นทุน
บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีทั้งโทษจำคุกและปรับตามกฎหมาย โดยหากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1569 ส่วนการประเมินสถานการณ์ มองว่าถ้าหากไม่มีการกว้านซื้อด้วยความตระหนก ในภาพรวมก่อนการเกิดสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยขอแนะนำให้ใช้หน้ากากผ้า หากไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนจากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทะเลภายในประเทศหรือไม่นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่า จะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าไปดูไม่ใช่เพียงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเดียว พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขว่าจะต้องเป็นอย่างไรลักษณะใด โดยอาจต้องใช้วิธีการหาอาหารทะเลจากแหล่งอื่นไปพลางก่อน ซึ่งราคานั้นจะเป็นไปตามกลไกการตลาดและผู้ค้าไม่ควรค้ากำไรเกินควร ส่วนจะกระทบกับการส่งออกหรือไม่นั้น อธิบดีการค้าระหว่างประเทศ ติดตามตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักยังไม่มีผลกระทบ เพราะกระบวนการผลิตของไทยนั้นได้มาตรฐานปลอดเชื้อโควิด-19

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้