“ศรีสุวรรณ”โวยขยะเกลื่อนเขาค้อ

“ศรีสุวรรณ”โวยขยะเกลื่อนเขาค้อ“ศรีสุวรรณ”โวยขยะเกลื่อนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้องยังสุขสบายดีอยู่หรือ

“ศรีสุวรรณ”โวยขยะเกลื่อนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้องยังสุขสบายดีอยู่หรือ 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้เดินทางไปตรวจสอบ เชิงลึกและเก็บข้อมูลโรงแรมเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาติ ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น ต.ทุ่งสมอ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ และป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเข้าค้อ ซึ่งมีกว่า 600 โรงแรมพบว่า หลังจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการนำขยะมาทิ้งเรี่ยราดหลายจุด หลายพื้นที่ในที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ หรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ โดยไม่มีมาตรการการจัดเก็บและนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลให้หมดแต่อย่างใด ชี้ให้เห็นถึงการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี และบางจุดมีการลักลอบเผาขยะจนก่อให้เกิดฝุ่นควันแพร่กระจายในวงกว้างด้วย ทำให้นึกถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่าท่านเหล่านี้ยังสุขสบายดีกันอยู่หรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจะนำข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท บังกะโลเถื่อนทั้งหมดที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อไปร้องเรียนอธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด