ที่ประชุมกรอบงบฯ 65 เคาะวงเงิน 3,1ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 64 ร้อยละ 5.66 ตามประมาณการรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท

215
แชร์ข่าวนี้

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวภายหลังการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติให้สำนักงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีวงเงินปี 2565 ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 185,900 ล้านบาทเศษ หรือลดลงที่ร้อยละ 5.66  ทั้งนี้เป็นไปตามประมาณการทางด้านรายได้ที่กระทรวงการคลังประเมินไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาท และเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลอีก 7 แสนล้านบาท อีกทั้งมีสมมุติฐานทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทางสภาพัฒน์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งทั้งหมดจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 5 มกราคม 2564

ส่วนโครงการงบประมานในปี 2565 ที่วงเงินใหญ่ลดลง ประมาน 185,900 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีจึงขอให้สำนักงบประมาน ไปพิจารณางบรายจ่ายประจำ แม้จะลดลงแต่ก็คงไว้สำหรับดูกลุ่มเปราะบาง เช่น เงินประกันสังคม กองทุนสุขภาพ บัตรสวัสดิการต่างๆ กลุ่มเปราะบางทั้งหมดตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับเงินลงทุน ลดลงไปบ้างจากปี 2564 ที่ 649,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งในปี 2565 ต้องคงไว้ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังร้อยละ 20 ซึ่งตั้งไว้เบื้องต้นที่ 620,000 ล้านบาท ส่วนการชำระคืนต้นเงินกู้ ตั้งไว้ที่ 100,000 ล้านบาท หากเสนอนำเข้าที่ประชุม ครม.แล้ว สำนักงบประมาณจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้