ทวีศิลป์ ลั่นไม่มีล็อกดาวน์คุมโควิด ไม่เคยพูดคำนี้ในที่ประชุม ใช้วิธีแบ่งโซนแทน

229
แชร์ข่าวนี้

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงวันนี้ (24 ธ.ค.) ว่า ไม่มีการล็อกดาวน์ หรือจำกัดการเดินทางในพื้นที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ และการประชุม ศบค. ในวันนี้ก็มีมีการพูดคำนี้

โฆษก ศบค. รายนี้ กล่าวอีกว่า เมื่อไม่มีการล็อกดาวน์ แต่ใช้วิธีการแบ่งพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แทน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าจะกำหนดให้จังหวัดที่บริหารอยู่เป็นพื้นที่ใด

แบ่งโซนพื้นที่ 4 ระดับ

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด
  • เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
  • เร่งกักตัวผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง
  • จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
  • เยียวยาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
  • เน้นมาตรการป้องกันการระบาด
  • ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่ละเอียดสูงกว่าไทยชนะ ควบคู่กับแอปพลิเคชันไทยชนะ
  • ควบเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ
  • ควบคุมการเข้าออกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)
  • ทำงานจากบ้าน (Work from Home) เต็มขีดความสามารถ
  • ทำการเรียนการสอนออนไลน์
  • งดจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากทุกรูปแบบ ยกเว้นกิจกรรมออนไลน์
  • สถานประกอบการและโรงงานยังเปิดได้
  • ประมงดำเนินการได้ แต่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกเรือ
  • ตรวจหาเชื้อในอาหารทะเล
  • ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
 • พื้นที่ควบคุม
  • เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย แต่ยังควบคุมได้
  • เป็นจังหวัดและพื้นที่ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใช้มาตรการคล้ายกัน แต่ไม่มีการแยกกักโรค และเร่งเยียวยาผู้ติดเชื้อและญาติผู้ติดเชื้อ
  • มีการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
  • ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
  • หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
  • เฝ้าระวังการลักลอบผู้ที่หนีออกมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง
  • เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย แต่มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้
  • มีการเร่งรัดการตรวจหาเชื้อ
 • เฝ้าระวัง
  • เป็นพื้นที่ที่ไม่มีมีการติดเชื้อ

การแบ่งพื้นที่ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563

แนะประชาชนอัปเดตข้อมูล

นายทวีศิลป์ ย้ำว่า พื้นที่ 4 กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตามดุลยพินิจของผู้ว่าราชการ ประชาชนควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน (อัปเดต) เสมอ

“ช่วงนี้คือคริสต์มาสก็ใช้ข้อมูลชุดวันนี้ ก็… ท่านก็พิจารณาดูว่าเป็นอะไรอย่างไร ถ้าปีใหม่เป็นคือในสัปดาห์หน้า อีก 6-7 วันข้างหน้า ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีเหมือนกัน ว่าพืันที่ในจังหวัดนั้นๆ ผู้ว่าราชการในจังหวัดของท่าน จัดพื้นที่ของท่านอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง นะครับ” นายทวีศิลป์ กล่าว

ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่นั้น นายทวีศิลป์ ระบุว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่ได้เลย ยกเว้นการจัดกิจกรรมออนไลน์ ส่วนพื้นที่ควบคุมจัดกิจกรรมได้เฉพาะที่เป็นกิจกรรมได้ ในงานต้องมีเฉพาะคนที่รู้จักกัน และต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนคน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้