ส.วิชาชีพรือสำราญ เรียกร้องรัฐบาลช่วยเรือเวสเตอร์ดาม มีคนไทยติดเพียบ

สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ ออกแถลงการณ์เรื่อง “เรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือสำราญเวสเตอร์ดาม โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการร้องขอจากเรือสำราญชื่อเวสเตอร์ดาม ที่ประสบปัญหา อันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถเทียบท่าเรือใดๆ ได้ และได้ร้องขอมายังทางการของไทย เพื่อขอเข้าเทียบท่าเรือ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนมากกว่า 2,000 คน โดยมีลูกเรือสัญชาติไทยอยู่บนเรือถึง 19 คน และผู้โดยสารไทยอีกจำนวนหนึ่ง โดยทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมงานแพทย์บนเรืออย่างใกล้ชิด ตามมาตรฐานธุรกิจการเดินเรือสำราญสากล อยู่บนเรือมาแล้วกว่า 20 วัน

158147639234

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ผ่านมา ทางรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลก ในฐานะผู้นำทางด้านสาธารณสุข ดังนั้น สมาคมวิชาชีพเรือสำราญมีความเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ โดยไม่มีผลกระทบกับสถานะความเป็นอยู่ของประชาชน

ทางสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ จึงขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด โดยยึดหลักมนุษยธรรม ในการคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือดังกล่าว หากตรวจพบผู้มีสัญญาณการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ ก็สมควรให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เหมาะสม