กรุงเทพโพลล์ ปชช. 51.9% มีแผนเที่ยวปีใหม่ โดย 66.2% ปรับแผนเที่ยวคือจะใส่หน้ากากอนามัยในทุกที่และตลอดเวลา

215
แชร์ข่าวนี้

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปีใหม่…กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 51.9 มีแผนที่จะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ,โดยร้อยละ 37.4 จะไปเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี, ร้อยละ 17.9 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด เยี่ยมญาติ และร้อยละ 15.1 จะเที่ยว ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แต่ ร้อยละ 48.1 ไม่มีแผนที่จะเดินทาง

อย่างไรก็ตามเมื่อถามเมื่อถามว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปรับแผนการท่องเที่ยวอย่างไร พบว่า ร้อยละ 66.2 จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกที่ๆ ไปเที่ยว,ร้อยละ 53.0 จะไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นเกินไป, ร้อยละ 51.2 จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง, ร้อยละ 41.1 จะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกที่ๆ ไปเที่ยว และร้อยละ 31.9 จะลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป

ทั้งนี้ ร้อยละ 43.6 มองว่า โควิด-19 มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวระดับปานกลาง,ร้อยละ 38.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ18.1 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้