เพื่อไทยตั้งแง่รัฐกังขาคุณภาพ”Sinovac จากจีน”

226
แชร์ข่าวนี้

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวแสดงความกังวลในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่อาจจะไม่ทั่วถึงกับประชาชนทุกคนอย่างทันท่วงที ว่า เบื้องต้นเห็นด้วยที่กระทรวงสาธารณสุขจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อน แต่ประชาชนกลุ่มที่เหลือ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ รัฐได้เตรียมวัคซีนเพียงพอหรือไม่ และเมื่อไหร่ประชาชนจะได้รับวัคซีนครบทุกคน เพราะกว่าที่วัคซีนจะออกฤทธิ์เห็นผลต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ทั้งนี้ยืนยันว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดร้ายแรงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่จะได้รับจากรัฐบาล คนไทยต้องได้รับวัคซีนทุกคน

สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลสั่งมาจากบริษัท Sinovac จากจีน มีราคาถูกจะได้มาตรฐานและมีผลต่อการป้องกันโรคได้มากน้อยเพียงใด เพราะเท่าที่ทราบประเทศบลาซิลได้สั่งหยุดทดสอบวัคซีน Sinovac จากจีนในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เพราะทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมา แต่ไทยยังกลับจะใช้สะท้อนว่ารัฐบาลนี้การขาดการวางแผนในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 อย่างรุนแรง

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดธุรกิจ ซึ่งเพื่อไทยเคยเสนอให้รัฐบาลก่อตั้งธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว และพักชำระหนี้ ก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอกที่ 2 หากไม่รีบแก้ปัญหาโควิด-19 รอบนี้ อาจจะฝังประชาชนให้ตายทั้งเป็น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้