รมว.คลังแจง “เราชนะ” ไม่จ่ายเงินสด ป้องกันประชาชนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

201
แชร์ข่าวนี้

จ่ายเงิน “เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้เงินสด เช็คคุณสมบัติ วิธีการจ่าย ช่องทางรับเงินที่นี่

กลายเป็นประเด็นดราม่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ไม่จ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชีเหมือนปกติ จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจำนวนมาก

“รัฐบาลอยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริง ได้วางแผนการใช้เงิน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือย หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง จึงกำหนดว่าเราจะจ่ายให้ครั้งละ 1,000 ทุกสัปดาห์” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเหตุผลในการจ่ายเงินเยียวยา ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”ในการแถลงข่าว ณ กระทรวงการคลัง

“โครงการเราชนะ” เป็นโครงการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ม.ค.-ก.พ.64 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากเยียวยาประชาชนแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวรัฐบาลได้หวังให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน เรียกว่า “ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า”

ใครอยากมีสิทธิ ต้องยอมให้ตรวจบัญชี

สำหรับเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งจากรายได้ ระบบประกันสังคม และความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐไปแล้ว โดยจะยังครอบคลุมในประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอยู่ เช่น อาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
5. ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 300,000 บาท ต่อปี ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ทั้งนี้ จะมีการคัดกรอง และตรวจสอบผ่านข้อมูลของกลุ่มที่รัฐมีฐานข้อมูลแล้ว เป็นอันดับแรก คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกลุ่มนี้จะต้องยินยอมให้รัฐตรวจสอบเงินรายได้ และบัญชีธนาคาร ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.64 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.
“ในครั้งนี้จะใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มที่ไม่มีแพลตฟอร์มจะใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ “ คำกล่าวจาก รมว.คลัง

โอน-จ่ายผ่านแอป ใช้เงินสดไม่ได้

เพราะจุดประสงค์ของ “เราชนะ” คือการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 64 โดยรูปแบบการจ่ายเงินรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยมีรูปแบบการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจำนวน 7,000 บาท ดังกล่าว หมายถึงการรวมเงินที่ได้จากบัตรสวัสดิการในรายเดือนอยู่แล้วด้วย คือ

1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท (บวกเงินรายเดือน 2 เดือน 1,600 บาท)

1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท (บวกงเงินรายเดือน 1,400 บาท)

โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 จนกว่าจะครบวงเงิน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (คนที่ใช้ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”) ซึ่งยินยอมให้ตรวจคุณสมบัติด้านรายได้ และบัญชีธนาคาร ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้ว รัฐจะจ่ายเงินผ่านระบบ g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกๆสัปดาห์ ตามวงเงินโครงการ 7,000 บาท ต่อคน (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จะเริ่มได้รับเงินทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล นอกเหนือจากกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองแล้ว ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ g-Wallet ในแอปฯ “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (รายละเอียดการใช้จ่ายแบบเดียวกันกลุ่มที่ 2)

ทั้งนี้ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้