ซูเปอร์โพล ปชช.หนุนไทยภักดี ชี้ สังคมไทยจะสงบสุข คนในชาติต้องออกมาปกป้องสถาบัน

234
แชร์ข่าวนี้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “พรรคตั้งใหม่ หัวใจประชาชน” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1,278 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19–21 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 98.6 เห็นด้วยว่า สังคมไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนในชาติต้องออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติ  โดยมีเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ร้อยละ 92.2 ระบุ การเมืองที่กำลังคุกคามสถาบันหลักของชาติ กำลังซ้ำเติมวิกฤตชาติ ความทุกข์ยากและสร้างความแตกแยกของคนในชาติช่วง วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด

ขณะที่ ร้อยละ 7.8ระบุ ไม่คุกคาม ไม่ซ้ำเติม ร้อยละ 91.4 สนับสนุน พรรคไทยภักดีฯ ของนายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่ออกมาปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 8.6 ไม่สนับสนุนและเมื่อถามถึงพรรคการเมืองตั้งใหม่ ที่ชื่นชอบในหัวใจประชาชน พบว่า พรรคไทยภักดี ร้อยละ 22.2 , พรรคกล้า ร้อยละ 19.2 และพรรค ไทยสร้างไทย ร้อยละ 18.7

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้