รองนายกฯอนุทิน เผย กระทรวงสาธารณสุข และ ส.อ.ท. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทย ปลอดภัยจากโควิด-19

199
แชร์ข่าวนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทน (ส.อ.ท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแนวทางรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP , HACCPและ ISO22000 เพื่อควบคุมติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยใน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ชาวไทยประสบกับความกังวลกันในหลายเรื่อง ทั้งโรคโควิด-19 เศรษฐกิจ ปากท้อง รวมถึงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นครัวของโลก และแม้ว่าเชื้อโควิด-19 จะไม่ได้ติดค้างในกระบวนการผลิตอาหาร แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จึงต้องมีมาตรการรับรองตนเองที่ได้มาตรฐาน พร้อมยืนยัน แม้ว่าขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ แต่สามารถควบคุมได้ เพราะได้มีการระดมทีมแพทย์จากทั้งประเทศมาสมทบ

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารจำนวน 10,399 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 5 ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในครั้งนี้ โดยมีสถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมทำมาตรการร่วมโดยการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA และร่วมเป็นคณะทำงานทวนสอบในกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

ขณะที่นายสุพันธุ์. มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบหนักมาก เนื่องจากคู่ค้าหรือผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสCOVID-19 โดยเชื่อว่ามาตรการร่วมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้