ซูเปอร์โพล วิกฤตคือโอกาส คนหนุนปฏิรูประบบราชการ ฟันพวกจาบจ้วงหมิ่นสถาบัน ค้านเปิดบ่อนเสรี เชื่อมีซื้อขายตำแหน่ง

216
แชร์ข่าวนี้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “วิกฤตคือโอกาส” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1,745 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 95.7 ระบุ วิกฤต คือ โอกาส จำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการและตำรวจ โดยที่ ร้อยละ 82.0 สงสัยต่อการซื้อขายตำแหน่ง ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ,ร้อยละ 95.4 วิกฤตคือโอกาส ให้เห็น การทำงานของข้าราชการและตำรวจที่ต้องเร่งปฏิรูป, ร้อยละ 94.5 วิกฤต คือโอกาส ต่อต้านนักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองเอาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนมา ทำลายกัน, ร้อยละ 90.1 ยังมองว่า วิกฤต คือ โอกาส ในการปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ ใช้กฎหมายทุกมาตรา จัดการขบวนการ จาบจ้วง ล่วงละเมิด บิดเบือน คุกคามปัญหาทำคนในชาติแตกแยกให้หมดไป

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 92.8 ต่อต้านแนวคิด เปิดบ่อนถูกกฎหมาย เพราะจะทำให้เกิดปัญหาสังคม และประชาชนตามมา แต่ ร้อยละ 7.2 ไม่ต่อต้าน เพราะ เอาที่ผิดกฎหมายขึ้นมาให้ถูก ประเทศมีรายได้เพิ่ม

ทั้งนี้ 5 อันดับแรกของหน่วยงานรัฐ ที่ประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูป ในช่วงวิกฤตนี้ ร้อยละ 54.6 ตำรวจ, ร้อยละ 46.1 กระทรวงแรงงาน,ร้อยละ 44.5 กระทรวงยุติธรรม, ร้อยละ 44.1 กระทรวงมหาดไทย และร้อยละ 35.8 กระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้