คลังตอบคำถาม เราชนะ รับ 7,000 บาท กลุ่มไหนรับสิทธิอัตโนมัติ กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนชิงสิทธิ?

182
แชร์ข่าวนี้

คลังสรุป 3 กลุ่มที่มีสิทธิคว้าเราชนะ รับ 7,000 บาท พร้อมเผยคุณสมบัติผู้ที่ต้องลงทะเบียน และช่องทางการรับเงิน

จากมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการเราชนะ ด้วยการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรวมวงเงินสูงสุดรายละ 3,500 บาท ถึง 2 เดือน รวมเป็นวงเงิน 7,000 บาท สร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในรายละเอียดของโครงการก็มีเงื่อนไขกำหนดไว้ว่ากลุ่มไหนได้รับสิทธิอัตโนมัติไปเลย ,กลุ่มไหนต้องผ่านการคัดกรอง และใครต้องลงทะเบียนเพื่อชิงสิทธิในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 เวลา 06:00-23:00 น. ซึ่งล่าสุด กระทรวงการคลังได้รวบรวมคำถามยอดฮิตและตอบเป็นรายประเด็นแบบเคลียร์ข้อสงสัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม: เราชนะ รับสิทธิได้ช่องทางไหนบ้าง?

 • คำตอบ: รับสิทธิได้ 3 ช่อง ทาง ดังนี้
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน)
  • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
   **โดยทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64**

คำถาม: คุณสมบัติของผู้รับสิทธิเราชนะ?

 • คำตอบ: ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อยู่ก่อนแล้ว)
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาจหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 63)

คำถาม: กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิอย่างไร?

 • ตอบ: ได้รับวงเงินสิทธิอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • เริ่มโอน 5 ก.พ. 64 ให้รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ถึง 26 มี.ค. 64
  • กลุุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,400 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,600 บาทต่อคน

คำถาม: กลุ่มผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ได้รับสิทธิอย่างไร?

 • คำตอบ: รัฐมีข้อมูลแล้วจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน
  • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 5 ก.พ. 64
  • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
  • เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ. 64
   • รับโอนครั้งแรก จะได้ 2,000 บาท
    **กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. 64 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค. 64 จะได้ 4,000 บาท**
   • ครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

คำถาม: กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com รับสิทธิอย่างไร?

 • คำตอบ: ไม่อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 64 ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน
  • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 64
  • เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว อย่าลืมติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับวงเงินสิทธิ
  • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี
  • เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ. 64
   • รับโอนครั้งแรก จะได้ 2,000 บาท
    **กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. 64 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค. 64 จะได้ 4,000 บาท**
   • ครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้