เปิดข้อกล่าวหา 10 รมต.ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ-บิ๊กตู่ โดนเรื่องทำลายสัมพันธ์ของสถาบันฯ

211
แชร์ข่าวนี้

เปิดข้อกล่าวหา นายกฯ-รมต.รายบุคคล ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกไม่ไว้วางใจ – “บิ๊กตู่” โดนเรื่องทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ กับประชาชน

ภายหลังฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ และมีการเผยแพร่เอกสารประกอบการยื่นญัตติ ที่เป็นข้อกล่าวหาต่อทั้ง 10 รัฐมนตรีรายบุคคล พบว่า

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม: ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ กับประชาชน นำสถาบันฯ เป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี: ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเอง

3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข: ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในรอบสองอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์: แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง

5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย: บริหารราชการแผ่นดินโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน

6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ: ไม่ยืดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน: สร้างความแตกให้เกิดในสังคม ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้ที่เห็นต่าง

8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม: เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด

9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย: ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้