ไร้บัตรคนจน-ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง ลงทะเบียนเราชนะ รับสิทธิ 7,000 บาท ต้องทำยังไง

136
แชร์ข่าวนี้

ลงทะเบียนเราชนะขอรับสิทธิรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท (แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน) ได้ แม้ไร้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง

จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเราชนะเพื่อเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมกับฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่ไปนั้น ด้วยการจ่ายเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด โดยใช้กรอบวงเงินดำเนินโครงการกว่า 210,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่รัฐบาลมีฐานข้อมูล เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน กว่า 14 ล้านคน จะได้รับเงินโอนทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจะต้องนำข้อมูลมาคัดกรองว่าผ่านคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนดหรือไม่

ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่รัฐบาลไม่มีฐานข้อมูล คือ ไม่ได้ถือบัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง โดยกลุ่มนี้จะต้องตรวจสอบตนเองในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ 7,000 บาท

 • คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40)
 • ไม่เป็นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

โดยกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถร่วมโครงการเราชนะได้ ดังนี้

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 เวลา 06:00-23:00 น.
 • จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ในวันที่ 8 ก.พ. 64
 • หากผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิจะต้องโหลดแอปฯ เป๋าตังมาเพื่อยืนยันตนขอรับเงินเข้า G-Wallet
 • ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 64 จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะได้ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

ใช้สิทธิเราชนะได้ที่ไหนบ้าง

 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 • ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • ร้านค้า-บริการร่วมโครงการเราชนะ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้