กรุงเทพโพลล์ ปชช. อยากใช้ “เราชนะ” เยียวยาทุกกลุ่ม โดยไม่ต้องลงทะเบียน เชื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ปานกลางถึงมากสุด

211
แชร์ข่าวนี้

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,206 คน ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. ที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 35.3 ระบุ เป็นกลุ่มไม่ได้รับสิทธ์โครงการ “เราชนะ” ขณะที่ร้อยละ 28.2 ระบุ ได้รับสิทธิ์ ส่วนร้อยละ 20.4 ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ และ ร้อยละ 16.1 ไม่แน่ใจ ต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อน แต่เมื่อถามว่า อยากขออะไรรัฐบาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ร้อยละ 72.3 อยากให้ทุกคน ทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก ร้อยละ 49.3 อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้และร้อยละ 38.5 อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มได้รับสิทธิ์ ร้อยละ 40.4 ระบุ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง,ร้อยละ 35.2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 24.4 ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อน ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ร้อยละ 51.8 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ร้อยละ 27.5 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการการเมือง และร้อยละ 16.3 เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 82.2 เห็นด้วย หากมีการเยียวยา “โครงการเราชนะ” แก่ประชาชนทั่วประเทศ แทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม,แต่ร้อยละ 14.5 เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจน และร้อยละ 3.3 เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ

โดยร้อยละ 47.8 เชื่อว่า โครงการเราชนะ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ได้ในระดับปานกลาง, ร้อยละ 35.0 ช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 17.2 ช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

 

กรุงเทพโพลล์คนหนุนทุกกลุ่มได้7พันเราชนะ1

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้