“สุดารัตน์” ชี้ ปัญหาเรียกคืนเงินผู้สูงอายุแก้ง่าย แค่ยกเลิกระเบียบมหาดไทย ที่ขัดหรือแย้ง มาตรา 12 พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ

202
แชร์ข่าวนี้

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำกลุ่มสร้างไทย กล่าวถึงกรณีการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเพราะมีข้อมูลว่าจะมีผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ต้องถูกเรียกคืนเช่นนี้ ประมาณ 15,000 คน ที่จะได้รับความเดือดร้อน ซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความกล้าหาญที่จะทำหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยมิได้มีฐานะเป็นกฎหมายจึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่ไม่ตัดสิทธิผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายอื่น ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยจึงไม่อาจใช้บังคับได้ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพไปแล้วจึงไม่ต้องคืนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่ากรณีใด

ปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้ไม่ยากหากหัวหน้ารัฐบาลตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาขัดต่อกฎหมายจึงสามารถยกเลิกได้ทันที นั่นคืออุปสรรคสำคัญที่ กลุ่มสร้างไทย มองว่าการบริหารแบบรัฐราชการเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้