เราชนะ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ 7,000 บาท เกิดปัญหา-คำถามโลกแตก ถามใครดีอ่ะ

235
แชร์ข่าวนี้

คลังเปิดช่องทางติดต่อให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเราชนะ ที่มีข้อสงสัย หรือมีปัญหาการใช้สิทธิ 7,000 บาท สามารถติดต่อได้ทันที

เชื่อว่านาทีนี้ผู้ร่วมโครงการเราชนะ ทั้งกลุ่มของร้านค้า-ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com เพื่อขอรับสิทธิ 7,000 บาท อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิต่างๆ เพราะในวันที่ 5 ก.พ. นี้ ถือเป็นวันแรกที่จะเปิดให้ใช้สิทธิเราชนะได้เฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เนื่องจากรัฐบาลโอนเงินเข้าให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น กลุ่มนี้จึงไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ใหม่

ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้จัดทำช่องทางติดต่อไว้เพื่อรองรับในกรณีที่ผู้มีสิทธิในโครงการเราชนะเกิดปัญหา และข้อสงสัยให้ติดต่อได้ดังนี้

การลงทะเบียน, การใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

  • ติดต่อ: ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 02-111-1144 (24 ชม.)

การใช้สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 (วันและเวลาราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าฯ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ

  • ติดต่อ: ธนาคารกรุงไทย 02-111-9999 กด 3 ( 24 ชม)

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิและข้อเสนอแนะโครงการฯ

  • ติดต่อ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (จำนวน 9 คู่สาย)
    02-273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 34253427 3429 3430 3431 และ 3444 (วันและเวลาราชการ)

ans

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook

แชร์ข่าวนี้