เราชนะ 7,000 บาท คลังเตือน “ร้านค้า-คนใช้สิทธิ” อย่าคิดโกงตรวจพบลุยตัดสิทธิดำเนินคดี

306
แชร์ข่าวนี้

เราชนะ 7,000 บาท คลังเตือนหากพบการใช้จ่ายผิดปกติ ลุยตัดสิทธิและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาทว่า หลังจากได้เริ่มเปิดให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มแรกได้ใช้จ่ายก่อนนั้น พบว่ามีประชาชน และร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้ว

หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขจริงจะระงับการใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า ตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิตนเอง และขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ และการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทำความผิดเงื่อนไขของโครงการทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือทางหรือทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) wewin@fpo.go.th

ขอขอบคุณ

ภาพ :istockphoto

แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้