เทศบาล ยังซื้อวัคซีนโควิดไม่ได้! ผู้ตรวจการแผ่นดินบล็อกหน้าเน็ต ให้ส่วนกลางซื้อก่อน

213
36157360 - vaccine in vial with syringe. vaccination concept. 3d
แชร์ข่าวนี้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหนังสือฉบับหนึ่งเมื่อวันอังคาร (8 ก.พ.) ระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่ายังไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากผู้ผลิตโดยตรง

หนังสือดังกล่าว ที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า วัคซีนมีจำกัดจึงควรให้รัฐบาลส่วนกลางซื้อก่อน และเชื่อว่าถ้าให้รัฐบาลส่วนกลางซื้อก่อนจะทำให้ผู้ได้รับวัคซีนปลอดภัย แต่ไม่ได้ระบุว่าปลอดภัยอย่างไร

“วัคซีน COVID-19 มีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า ในระยะแรกนี้ ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน เอกสารดังกล่าว ระบุ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้