สรุปเงื่อนไขทบทวนสิทธิเราชนะ ต้องยื่นภาษีออนไลน์ปี 63 ภายในกี่วัน?

198
แชร์ข่าวนี้

ทบทวนสิทธิเราชนะ คลังแนะคนไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้พึงประเมินยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 63 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรด้วย

หลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้พึงประเมินให้ขอยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นทบทวนสิทธินั้น

โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องยื่นภาษีออนไลน์ปี 63 ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th เพื่อที่กระทรวงการคลังจะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิเราชนะ

สำหรับเงื่อนไขการขอทบทวนสิทธิเราชนะ ผู้มีเงินได้พึงประเมิน

  1. ยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.- 8 มี.ค. 64
  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 (ยื่นแบบฯ) ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ
  3. กรณียื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 64 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ภายใน 15 วัน
  4. วันที่ 19 มี.ค. 64 ประกาศผลทบทวนสิทธิ
  5. วันที่ 25 มี.ค. 64 ได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
  6. ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

check

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้