เกษตรกรเลี้ยงไก่ ขอบคุณกรมการค้าภายใน ดันไข่ธงฟ้า-ส่งออกไข่ ช่วยสร้างเสถียรภาพราคา

315
แชร์ข่าวนี้

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เปิดเผยว่า หลังกระทรวงพาณิชย์เร่งออกมาตรการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ด้วยการจัด “โครงการไข่ไก่ธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน” ภายในปั๊มน้ำมันพีทีที สเตชั่น และบางจาก ที่ดำเนินการจบไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วยระบายไข่ไก่สดตามเป้าหมาย 20 ล้านฟอง รวมทั้งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้ผู้ประกอบการส่งออก จำนวน 100 ล้านฟองแรก ในราคาฟองละ 50 สตางค์ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 51 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากการดำเนินการที่ต่อเนื่องและทันท่วงทีนี้ จะสามารถระบายไข่ไก่ออกจากระบบและพยุงราคาไข่ไก่ไม่ให้ตกต่ำ

ทั้งนี้ การส่งออกไข่ไก่ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากภาวะจำเป็นที่ไทยต้องเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ภายในประเทศ โดยผู้ส่งออกต้องยอมส่งไข่ในราคาขาดทุน ทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ตามทางเกษตกรขอขอบคุณกรมการค้าภายในที่ยื่นมือเข้ามาช่วย

ด้าน นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยพุ่งไปถึงฟองละ 2.69 บาทแล้ว และมีแนวโน้มต้นทุนสูงขึ้นอีกจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง มันสัมปะหลัง นอกจากนี้เกษตรกรหลายรายต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการซื้อน้ำสำหรับใช้ภายในฟาร์ม กลายเป็นต้นทุนที่จำต้องแบกรับเพิ่มขึ้นถึง 10-20 สตางค์ต่อฟอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้