สมช.จ่อถกผ่อนคลายสงกรานต์ห่วงคนละเลยมาตรการ

179
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความชัดเจนในการผ่อนคลายมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีการประกาศมาตรการต่างๆ ภายในเดือน มี.ค.

หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ ว่า ได้มีการเชิญ กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาหารือกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า เพื่อนำข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและข้อปฏิบัติ เข้าที่ประชุม คบค.ชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 19 มี.ค. นี้

ทั้งนี้ ทาง ศบค. มีความเป็นห่วงเรื่องความร่วมมือของประชาชนในการเล่นน้ำสงกรานต์ ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งเราได้มีความพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการที่เหมาะสม และยึดความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะอยากให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์พร้อมกับปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ด้วย ไม่อยากให้มีการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งเห็นได้จากการผ่อนคลายมาตรการในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเป็นห่วงและเกรงว่าเมื่อเล่นน้ำสงกรานต์แล้วจะละลายข้อปฏิบัติมากจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเช็คอินผ่านแอปพริเคชั่น “ไทยชนะ” ก็จะไม่รู้สึกเป็นห่วงมากเท่าไหร่ เพราะจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรค พร้อมเชื่อมั่นขีดความด้านสาธารณสุข จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และยอมรับว่า ขณะนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการผ่อนคลายมาตรการ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้