ก.แรงงานตรวจประมงป้องกันค้ามนุษย์สู่เทียร์1

320
แชร์ข่าวนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ณ ท่าจอดเรือ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย พล.ต.ต.นันทชาติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้ลงตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ คือ 1) เรือโชคศุภชาติ 9 ขนาด 52.94 ตันกรอส มีลูกเรือ 11 คน เป็นคนไทย 2 คน กัมพูชา 9 คน 2) เรือโชคศุภชาติ 3 ขนาด 36.65 ตันกรอส มีลูกเรือ 11 คนเป็นคนไทย 3 คน กัมพูชา 8 คน 3)เรือโชคศุภชาติ ขนาด 36.93 ตันกรอส มีลูกเรือ 10 คน เป็นคนไทย 2 คน กัมพูชา 8 คน 4) เรือโชคศุภชาติ 29 ขนาด 37.03 ตันกรอส มีลูกเรือ 12 คน เป็นคนไทย 2 คน กัมพูชา 10 คน และ 5) เรือธนากร 8 ขนาด 51.17 ตันกรอส มีลูกเรือ 5 คน เป็นคนไทย 1 คน พม่า 4 คน

ในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำ ถึงนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายจ้าง และลูกจ้างในเรือประมงโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการ ให้มีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ำ ห้องเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ รวมทั้งได้กำชับให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทำงาน วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขณะใช้ชีวิตอยู่บนเรือ และตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการทำงานอีกด้วย

  

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้