“วิษณุ”แนะงดออกเสียงวาระ3แก้รธน.ดีที่สุด

136
แชร์ข่าวนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่า ให้ประชาชนทำประชามติก่อน จึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ จะกระทบกับกระบวนการในรัฐสภา ที่จะมีการประชุมในวาระที่สามวันที่ 17-18 มี.ค. นี้ หรือไม่ นายวิษณุ ระบุว่า เป็นเรื่องของรัฐสภา เนื่องจากการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรวาระ 1 และ 2 ไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ในการลงมติในวาระ 3 มีความจำเป็นหรือไม่จะต้องมีการหารือในรัฐสภาในวันที่ 17 มี.ค. นี้ หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากมีปัญหาในข้อกฎหมาย หากสภาเห็นว่า ไม่เป็นอะไรและโหวตใหม่ และหากจะต้องลงประชามติก่อน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน แต่จะมีความเสี่ยง เนื่องจากศาลมีการวินิจฉัยออกมาและมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จึงอาจจะไม่มีคนมาร่วมประชุมหรืองดออกเสียงได้และหากลงมติไม่เห็นชอบ เพื่อคว่ำให้ตกไปจะได้จบกระบวนการและเริ่มต้นใหม่ ส่วนจะเริ่มต้นทั้งฉบับหรือแก้ไขรายมาตราก็ต้องไปหารือกัน

นายวิษณุ ยังระบุว่า การโหวตให้ตกไปและเริ่มกระบวนการใหม่ดีกว่าคาเอาไว้และไม่รู้ว่าจะเลื่อนวาระ 3 ไปทำไม เพราะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว ส่วนการทำประชามติต้องทำ พ.ร.บ.ประชามติออกมาก่อนและจะเข้าวาระ 2 ต้องไปตาม กมธ. ซึ่งสภาจะต้องเป็นคนโหวต หากร่างประชามติ ลงพระปรมาภิไธยแล้ว สามารถทำได้เลยไม่ต้องรอ 90 วัน ซึ่งการทำ พ.ร.บ.ประชามติมีผลการทำประชามติ พร้อมยืนยันว่ากระแสรัฐสภาอยากให้แก้ไขรายมาตรา เพราะเร็วและไม่ยาก ประมาณ 1 เดือนก็เสร็จสิ้น เพียงแต่ในสภาจะต้องมีการตกลงกันว่าจะแก้ในมาตราไหน ยอมรับอาจต้องใช้เวลาในการหารือ ทางที่ดี คือ การแก้ไขรายมาตราที่ไม่ต้องลงประชามติ ดังนั้น ขึ้นอยู่ในวันที่ 17 มี.ค. ว่า สภาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไร แต่หากมีการคว่ำร่างก็ถือว่าจบลงด้วยดี แม้ไม่ถูกใจ แต่ไม่เกิดปัญหา แต่หากลงวาระ 3 แล้วผ่าน จะเดินหน้าต่อลำบากและอาจจะมีคนไปยื่นศาลวินิจฉัยอีก เพราะในบางมาตราใช้เสียง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 รวมถึงไม่ต้องใช้เสียงในวุฒิสถา สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไปได้ไม่มีปัญหา แต่ทุกมาตราที่ผูกพันกับ ส.ส.ร. จะเกิดปัญหา ทั้งนี้ เมื่อถามว่าวาระ 3 ควรจะโหวดตกไปใช่หรือไม่ ถ้าอยากให้จบ นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็งดออกเสียงไง”

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้