พณ.รุกตรวจนอมินีพบเข้าข่าย11รายใน2จว.

256
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ดำเนินการปรับแผนการติดตามตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินี โดยในปีนี้ จะตรวจกลุ่มธุรกิจเป้าหมายในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (ล้ง) พื้นที่ 9 จังหวัดโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ เบื้องต้นพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายนอมินีของผู้ถือหุ้นคนไทยจำนวน 11 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุน และอาจต้องส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนในเชิงลึกต่อไปด้วย

ทั้งนี้ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีคนไทยยอมรับผลประโยชน์ หรือสมยอม หรือที่ปรึกษากฎหมายแนะนำให้หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยนอมินีเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ หากไม่สามารถแก้ไขได้จะทำให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก

โดยคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 – 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้