จัดอันดับ B2C e-Commerce ไทยอยู่อันดับ42โลก

214
แชร์ข่าวนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดอันดับ B2C หรือ Business-to-Customer e-Commerce ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการวัดความพร้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce จาก 152 ประเทศทั่วโลก

โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความพร้อมทาง e-Commerce สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ สวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก ติด Top 10 ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย

ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งก้าวต่อไปนับจากนี้ รัฐบาลจะนำผลการจัดอันดับดังกล่าวไปออกแบบนโยบาย เพื่อรองรับประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนากฎระเบียบ แพลตฟอร์ม ให้รองรับ e-Commerce และระบบต่าง ๆ รองรับธุรกรรม e-Commerce ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ในการก้าวเข้าสู่ e-Commerce อย่างสมบูรณ์

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเดินหน้ามาถูกทางแล้ว และมีทิศทางการพัฒนา e-Commerce ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมแสดงความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าประเทศไทยจะได้รับคะแนนที่ดีขึ้นทั้งในเชิงมูลค่าและประสิทธิภาพของ e-Commerce ซึ่งจะทำให้การจัดอันดับของประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับสองของอาเซียนได้ไม่ไกลเกินฝัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้