ศาลฎีการับฟ้องคดีปารีณารุกป่าให้หยุดทำหน้าที่

471
แชร์ข่าวนี้

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือ มีคำสั่งรับคำร้อง สำนักงานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ที่ขอให้ศาลวินิจฉัย นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้กระทำผิดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณี บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และที่ดินสปก. ใน จ.ราชบุรี เพื่อประกอบกิจการฟาร์เลี้ยงไก่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม

โดยศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้อง ของ ป.ป.ช. เนื่องจากเห็นว่าคำร้องของ ป.ป.ช. มีการชี้ถึงพฤติกรรรมของผู้ถูกร้อง และช่องทางกฎหมายอย่างชัดเจนทุกประการ ส่วนที่ น.ส.ปารีณา ยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของ ป.ป.ช.นั้นศาลฎีกายกคำร้อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบข้อที่11 ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาปี2561 และที่ไม่รับคำร้อง เพราะว่าเป็นตามข้อบังคับแห่งสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ตัดอำนาจ ป.ป.ช.ในการไต่สวน

ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 ที่จะเสนอต่อศาลฎีกาวินิจฉัยได้ และยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไต่สวนพยานเพิ่มเติม ในการพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่เท่านั้น อีกทั้ง ที่ น.ส.ปารีณาอ้างว่าการปฏิหน้าที่ของตนไม่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้ จึงไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลยืนยันว่าถือเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงให้น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่ศาลมีคำสั่งรับคำร้อง

ทั้งนี้ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น และ ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำร้องคัดค้าน ภายใน 14 วันนับจากวันนี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้